Strah going to Universal Film Festival

Short film STRAH / FEAR was selected for Universal Film Festival in Kansas City, USA. Congrats Dejan Babosek and the whole team!

Andrei Lenart

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Vimeo Icon
  • TikTok
  • White Twitter Icon